BÀI GIẢNG: THỬ CƠ BẰNG TAY (VIDEO)

Cập nhật lần cuối vào 16/03/2023

Lưu ý:

  • Thử cơ bậc 4,5: kháng trở bằng tay người khám, so sánh bên lành
  • Thử cơ bậc 3: vận động trong mặt phẳng thẳng đứng hướng lên (thắng trọng lực) không kháng trở
  • Thử cơ bậc 2: vận động trong mặt phẳng ngang (loại bỏ trọng lực) không kháng trở
  • Thử cơ bậc 1, 0: nhìn và sờ sự co cơ ở tư thế thuận lợi nhất của cơ

Mục lục

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này