Cập nhật lần cuối vào 23/12/2022

1. Thử cơ: gấp mu cổ chân và vặn trong bàn chân

Tên tiếng Anh:

 • Ankle Dorsiflexion and Foot Inversion MMT

Cơ được thử:

 • Cơ chày trước: Tibialis Anterior

Tư thế:

 • Thử cơ chày trước bậc 3, 4: Tư thế ngồi thỏng chân với cổ chân gập lòng và bàn chân vặn ngoài nhẹ, các ngón chân thư giãn.
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng, chân được thử ở dưới, gối gấp nhẹ, cổ chân gập lòng và bàn chân vặn ngoài nhẹ, các ngón chân thư giãn. Sử dụng mặt bàn/ván làm mặt phẳng loại trọng lực hoặc nâng đỡ bằng tay.
 • Sờ gân cơ chày trước ở mặt trước trong cổ chân hoặc bụng cơ ở trước ngoài cẳng chân

Hình ảnh:

Thử cơ chày trước, bậc 3
Thử cơ chày trước, bậc 4
Thử cơ chày trước , bậc 2

2. Thử cơ: gấp LÒNG cổ chân

Tên tiếng Anh:

 • Ankle Plantarflexion MMT

Cơ được thử:

 • Cơ bụng chân và cơ dép (Gastrocnemius, Soleus)

Tư thế:

 • Thử cơ bậc 3, 4: (Do cơ bụng chân mạnh nhất khi gối duỗi và cơ dép mạnh nhất khi gối gập ít nhất 90 độ).
  • Cơ bụng chân: bệnh nhân nằm sấp với gối duỗi và bàn chân thòng qua mép giường, cổ chân gập mu.
  • Cơ dép: bệnh nhân nằm sấp với gối gập 90 độ, cổ chân gập mu.
 • Tư thế thay thế: Đứng một chân với gối duỗi (cơ bụng chân) hoặc gối gập 45 độ (cơ dép)
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng, chân được thử ở dưới, gối duỗi (cơ bụng chân) hoặc gấp 90 độ (cơ dép), cổ chân gập mu.
 • Sờ cơ bụng chân ở bờ trong hoặc ngoài hố khoeo dưới khớp gối. Sờ cơ dép ở phía ngoài cơ bụng chân ngang đoạn giữa cẳng chân.

Hình ảnh:

Tư thế khởi đầu, cơ bụng chân và cơ dép
Tư thế kết thúc, bậc 3, cơ bụng chân và cơ dép
Thử cơ bụng chân và cơ dép, bậc 4 (kháng trở)
Thử cơ bậc 4, 5, tư thế thay thế cho cơ bụng chân và cơ dép
Thử cơ bụng chân và cơ dép, bậc 2

Lưu ý:

Phân độ thử cơ cho tư thế thay thế (đứng một chân): cho bệnh nhân lập lại động tác nhấc gót chân lên hở sàn.

 • 5= Giữ gót chân hở khỏi mặt sàn qua > 6 lần lập lại
 • 4 = Giữ gót chân hở khỏi mặt sàn qua 3-5 lần lập lại và những lần sau bị giảm tầm
 • 3 = Giữ gót chân hở khỏi mặt sàn qua chỉ 1 -2 lần lập lại và những lần sau bị giảm tầm.

3. Thử cơ: VẶN TRONG bàn chân

Tên tiếng Anh:

 • Foot Inversion MMT

Cơ được thử:

 • Cơ chày sau: Tibialis Posterior
 • Các cơ phụ trợ: bụng chân, dép, gấp các ngón chân dài, gấp ngón cái dài, chày trước.

Tư thế:

 • Thử cơ chày sau bậc 3, 4: Nằm nghiêng, chân được thử ở dưới, gối gấp nhẹ, cổ bàn chân ở tư thế trung tính (vì cơ chày trước vặn trong từ tư thế vặn ngoài đến trung tính)
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm ngửa, gót chân ra khỏi mép giường, cổ chân và bàn chân ở tư thế trung tính.
 • Sờ giữa mắt cá trong và xương ghe hoặc sau mắt cá trong

Hình ảnh:

Thử cơ chày sau, bậc 3
Thử cơ chày sau, bậc 4
Thử cơ chày sau, bậc 2

4. Thử cơ: VẶN NGOÀI bàn chân

Tên tiếng Anh:

 • Foot Eversion MMT

Cơ được thử:

 • Cơ mác dài và mác ngắn (Peroneus Longus, Peroneus Brevis)
 • Cơ phụ trợ: mác ba và cơ duỗi các ngón chân dài (peroneus tertius, extensor digitorum longus).

Tư thế:

 • Thử cơ bậc 3, 4: Nằm với chân không được thử ở dưới, bàn chân thòng ra mép giường. Cổ chân gập lòng và bàn chân vặn trong.
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm ngửa, gót chân thòng ra mép giường, bàn chân vặn trong.
 • Sờ cơ mác dài ở phía sau mắt cá ngoài hoặc dưới đầu xương mác. Sờ cơ mác ngắn ở gần nền xương bàn 5 hoặc bờ ngoài bàn chân.

Hình ảnh:

Thử cơ vặn ngoài, bậc 3
Thử cơ vặn ngoài (mác dài và ngắn), bậc 4
Thử cơ mác, bậc 2

Video minh hoạ

4. Một số hình ảnh Thử cơ ngón chân

Trọng lượng không được xem là một yếu tố đáng kể khi thử các cơ ngón chân. Các cơ ngón chân có thể được thử ở tư thế loại trọng lực hoặc kháng trọng lực ở tất cả các bậc.

Các vận động đơn lẻ của ngón chân ít cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày và việc thử cơ chi tiết có thể không thực tế .

Sau đây là một số hình ảnh thử các cơ vận động ngón chân quan trọng

Cơ gấp ngón cái ngắn (Flexor hallucis brevis)

Cơ gấp ngón cái ngắn, bậc 3
Cơ gấp ngón cái ngắn, bậc 4

Cơ duỗi ngón cái dài và duỗi ngón cái ngắn (extensor digitorum longus and brevis).

Cơ duỗi ngón cái, bậc 3
Cơ duỗi ngón cái, bậc 4

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này