GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ TRỢ GIÚP

Cập nhật lần cuối vào 22/05/2024

Quyền của Người khuyết tật với Công nghệ Trợ giúp

Công ước về Quyền của Người khuyết tật (NKT) (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities), 2006 (Việt Nam thông qua năm 2007) yêu cầu các quốc gia thúc đẩy sự sẵn có của dụng cụ trợ giúp di chuyển và các dụng cụ phù hợp và cung cấp thông tin về chúng.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này