TRẮC NGHIỆM GIẢI PHẪU CHI DƯỚI 2

Cập nhật lần cuối vào 15/10/2023

279

Hãy bắt đầu nhé!

Hết giờ rồi!


Created on By MinhDat Rehab

Giải phẫu

QUIZ: GIẢI PHẪU CHI DƯỚI N2

Một số câu trắc nghiệm giải phẫu chi dưới

1 / 15

Cơ nào sau đây có khả năng gấp lòng bàn chân và gấp gối?

2 / 15

Cơ khép dài được phân bố bởi dây thần kinh  _____ .

3 / 15

Cơ nào trong các cơ sau đây bám tận vào mặt mu của bốn ngón chân cuối?

4 / 15

Nhóm cơ nào sau đây là các cơ chủ vận gập khớp háng?

5 / 15

Nguyên uỷ của cơ thẳng đùi là ở:

6 / 15

Nhóm cơ nào sau đây là cơ đối vận trọng động tác xoay trong khớp háng?

7 / 15

Cơ nhị đầu đùi và cơ khép lớn có một hoạt động chung là:

8 / 15

Cơ mác dài được phân bố bởi dây thần kinh  ____ .

9 / 15

Gập mu chân nhiều nhất khi khớp gối:

10 / 15

Cơ căng mạc đùi được phân bố bởi dây thần kinh  _____ .

11 / 15

Hoạt động chung của tất cả các cơ hamstring là:

12 / 15

Hoạt động chung của cơ tam đầu cẳng chân là:

13 / 15

Tất cả các cơ hamstring đều có nguyên uỷ ở:

14 / 15

Cơ chày sau được phân bố bởi dây thần kinh  ____ .

15 / 15

Cơ  mác ngắn bám tận vào:

Your score is

The average score is 43%

0%

Bạn đánh giá quiz này:

Mục lục

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này