KỸ THUẬT TRỊ LIỆU: TƯỞNG TƯỢNG VẬN ĐỘNG TỪNG NẤC (GMI)

Bài viết trình bày kỹ thuật tưởng tưởng vận động từng nấc (GMKI), một kỹ thuật trị liệu mới khá hiệu quả trong trường hợp đau vùng phức hợp hoặc đau chi ma

KIỂM SOÁT THÂN MÌNH VÀ CÁC CAN THIỆP HỖ TRỢ KIỂM SOÁT THÂN MÌNH

Tư thế cung cấp một cơ sở cho vận động và chức năng. Bài viết mô tả các kỹ thuật chuyển tư thế và kiểm soát thân mình

ĐẶT TƯ THẾ VÀ CÁC CAN THIỆP HỖ TRỢ KIỂM SOÁT ĐẦU CHO TRẺ KHUYẾT TẬT

Kiểm soát đầu và thân mình đều là những thành phần cần thiết để ngồi và đứng. Bài viết sau thảo luận về các tư thế và thao tác can thiệp hỗ trợ kiểm soát đầu. 

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này