8 NGUYÊN LÝ CHĂM SÓC LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM

Cập nhật lần cuối vào 15/10/2023

 Hiện nay, tiếp cận chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm (Patient-Centered Care) là một vấn đề nổi trội trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nhưng ý nghĩa thực chất của chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm là gì? Chúng ta sẽ tim hiểu về nó thông qua 8 nguyên lý của Picker (Viện Picker và Trường Y Harvard).

Đọc tiếp

THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART VÀ THANG ĐO ĐẠT MỤC TIÊU GAS

Cập nhật lần cuối vào 14/03/2023 I. THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART (THÔNG MINH) Xem thêm bài: Các mục tiêu là đích đến cần đạt được (cho bệnh nhân/người chăm sóc) Các mục tiêu nảy sinh từ các vấn đề của người bệnh (Nên sử dụng khung ICF để định hướng mục tiêu) Cần điều … Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này