8 NGUYÊN LÝ CHĂM SÓC LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM

Cập nhật lần cuối vào 02/06/2021

 Hiện nay, tiếp cận chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm (Patient-Centered Care) là một vấn đề nổi trội trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nhưng ý nghĩa thực chất của chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm là gì? Chúng ta sẽ tim hiểu về nó thông qua 8 nguyên lý của Picker (Viện Picker và Trường Y Harvard).

Đọc tiếp

THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART VÀ THANG ĐO ĐẠT MỤC TIÊU GAS

Cập nhật lần cuối vào 14/03/2023 I. THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART (THÔNG MINH) Xem thêm bài: Các mục tiêu là đích đến cần đạt được (cho bệnh nhân/người chăm sóc) Các mục tiêu nảy sinh từ các vấn đề của người bệnh (Nên sử dụng khung ICF để định hướng mục tiêu) Cần điều … Đọc tiếp

TÀI LIỆU: BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG KHUNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ KHUYẾT TẬT (ICF)

Cập nhật lần cuối vào 12/01/2022

Bài giảng KHÁI NIỆM SỨC KHOẺ VÀ ĐẠI CƯƠNG KHUNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ SỨC KHOẺ, HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG VÀ KHUYẾT TẬT (ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health)

Đọc tiếp

ICF. PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG, GIẢM CHỨC NĂNG VÀ SỨC KHỎE

Cập nhật lần cuối vào 16/03/2023

Quá trình gây bệnh

Khi một tác nhân tác động vào con người làm thay đổi sinh lý, sinh hóa của cơ thể gọi là quá trình bệnh lý. Quá trình này có thể được điều chỉnh và dừng lại không gây nên bệnh hoặc có thể diễn biến nặng gây nên bệnh.

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này