SINH CƠ HỌC. DÁNG ĐI VÀ PHÂN TÍCH DÁNG ĐI

Cập nhật lần cuối vào 11/05/2021

Các giai đoạn trong dáng đi ở người

Dáng đi được định nghĩa là chuỗi liên tục thành nhịp các giai đoạn đu đưa (swing) và tựa/chống (support) của hai chân khi bàn chân hoặc ở trong không (đu đưa) hoặc tiếp xúc với đất (tựa).

Đọc tiếp

SINH CƠ HỌC. LỰC ĐỘNG HỌC THẲNG

Cập nhật lần cuối vào 31/05/2022

 CHƯƠNG 5. LỰC ĐỘNG HỌC THẲNG VÀ LỰC ĐỘNG HỌC GÓC

Nhánh cơ học liên quan đến nguyên nhân của vận động được gọi là động lực học.

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu về nguyên nhân của vận động

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này