TÀI LIỆU: HƯỚNG DẪN PHCN CHO BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Cập nhật lần cuối vào 16/05/2021

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, do Tổ chức Humanity&Inclusion triển khai thực hiện.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này