DÒNG ĐIỆN KÍCH THÍCH LÀM LÀNH MÔ

Cập nhật lần cuối vào 03/06/2021

KÍCH THÍCH ĐIỆN VÀ LÀM LÀNH VẾT THƯƠNG

Khoảng 300 năm trước đây, lá vàng có tích điện đã được nhận thấy tăng cường chữa lành các tổn thương bệnh đậu mùa, và vào giữa những năm 1800, Du Bois-Reymond đã lần đầu tiên đo được dòng điện ở một vết thương.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này