THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG CHO NGƯỜI SỬ DỤNG XE LĂN

Cập nhật lần cuối vào 30/06/2022

Với người sử dụng xe lăn, bên cạnh có được chiếc xe lăn phù hợp với nhu cầu, kích thước, tình trạng khuyết tật của mình, điều quan trọng không kém là xe lăn đó phải phù hợp với môi trường sử dụng (trong nhà, ngoài nhà và cộng đồng), thông qua lựa chọn xe lăn phù hợp, và/hoặc thay đổi môi trường liên quan.

Đọc tiếp

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ TRỢ GIÚP

Cập nhật lần cuối vào 22/05/2024

Quyền của Người khuyết tật với Công nghệ Trợ giúp

Công ước về Quyền của Người khuyết tật (NKT) (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities), 2006 (Việt Nam thông qua năm 2007) yêu cầu các quốc gia thúc đẩy sự sẵn có của dụng cụ trợ giúp di chuyển và các dụng cụ phù hợp và cung cấp thông tin về chúng.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này