KIỂM TRA TRẠNG THÁI TÂM THẦN NGẮN

Cập nhật lần cuối vào 05/03/2023

Mục lục

GIỚI THIỆU

Kiểm tra Trạng thái Tâm thần Ngắn  (Mini Mental State Examination, MMSE) Là một test đánh giá trạng thái tâm thần một cách sơ bộ và đơn giản hiện nay đang được dùng phổ biến. Test này ban đầu được Folstein và cộng sự giới thiệu vào năm 1975, để phân biệt các bệnh nhân tâm thần chức năng và thực thể.

Dạng thức MMSE chuẩn hiện tại dựa vào khái niệm của bản gốc 1975, với một số thay đổi nhỏ.

Nhóm Điểm sốMô tả
Định hướng thời gian5Từ rộng nhất đến hẹp nhất.
Định hướng nơi chốn5Từ rộng nhất đến hẹp nhất. Đôi khi thu hẹp đến đường, tầng nhà.
Đăng ký/Ghi nhận3Lập lại lời nhắc tên đồ vật
Chú ý và tính toán5Như đếm lùi 7 số(100-7=…)
Nhớ lại3Nhớ lại vật đã đăng ký
Ngôn ngữ2Gọi tên cây bút chì và đồng hồ
Lập lại1Lập lại một câu
Mệnh lệnh phức tạp6Thay đổi. Có thể vẽ hình được đưa ra.

Tổng điểm bình thường 30 điểm.

Hãy xem phiếu đánh giá ở đây

Ghi chú:

Ví dụ về mục chú ý và tính toán (tính lùi 7 5 lần từ 100 )

Ví dụ về hình vẽ hai hình ngũ giác đúng và sau.

GIẢI THÍCH KẾT QUẢ 

  • 24 – 30: không suy giảm nhận thức; 
  • 19 – 23: suy giảm nhận thức nhẹ; (Có thể cần giám sát, hỗ trợ)
  • 10 – 18: suy giảm nhận thức trung bình; (Khiếm khuyết rõ, có thể cần giám sát 24/24h)
  • < 9: suy giảm nhận thức nghiêm trọng. (Khiến khuyết nặng, cần giám sát 24 giờ và trợ giúp trong sinh hoạt hàng ngày)

Điểm thô cũng cần được điều chỉnh với trình độ học vấn và tuổi tác. Nghĩa là ngay cả điểm tối đa 30 có thể cũng không loại trừ chứng suy giảm trí nhớ. 

Về giáo dục:

  • <21: Bất thường với học lớp 8
  • <23: Bất thường với học trung học
  • <24: Bất thường với học đại học, cao đẳng

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này