THỐNG KÊ Y HỌC 11: SURVIVAL ANALYSIS

Tập hợp các bài giảng Thống kê Y học để bạn đọc tham khảo.

 1. Thống kê Y học 1: Phân phối chuẩn
 2. Thống kê Y học 2: Phân phối Nhị thức
 3. Thống kê Y học 3: Phân phối T Student
 4. Thống kê Y học 4: Phân phối X2
 5. Thống kê Y học 5: Phân phối F và kiểm định Phương sai
 6. Thống kê Y học 6: Sai sót anpha và beta
 7. Thống kê Y học 7: Phân tích Hồi quy Tuyến tính
 8. Thống kê Y học 8: Hiệu chỉnh Số liệu
 9. Thống kê Y học 9: Hiệu ứng tương tác
 10. Thống kê Y học 10: Anova tái đo lường
 11. Thống kê Y học 11: Phân tích sống sót
 12. Thống kê Y học 12: Ứng dụng đường cong ROC

Mục lục

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này