GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG VÙNG KHUỶU TAY VÀ CẲNG TAY. CƠ VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ

Cập nhật lần cuối vào 10/05/2023XEM LẠI: Giải phẫu chức năng vùng cánh-cẳng tay: Xương và khớp Các hoạt động gồm ở vùng khuỷu và cẳng tay gồm gấp và duỗi khuỷu tay, sấp và ngửa cẳng tay. Gồm những cơ một khớp hoặc cơ hai/ba khớp. CÁC CƠ VÙNG KHUỶU TAY VÀ CẲNG TAY … Đọc tiếp

ĐẠI CƯƠNG CIMT NHI KHOA

Cập nhật lần cuối vào 31/05/2022Tài liệu tập huấn HĐTL cho trẻ bại não, Patty Coker-Bolt, PhD, OTR/L, FAOTA & Stephanie DeLuca, PhD Xem thêm: KHÁI NIỆM VỀ TRỊ LIỆU VẬN ĐỘNG ĐỒNG CƯỠNG BỨC (CIMT) Case study 12: CIMT ở trẻ bại não

THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART VÀ THANG ĐO ĐẠT MỤC TIÊU GAS

Cập nhật lần cuối vào 14/03/2023I. THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART (THÔNG MINH) Xem thêm bài: Các mục tiêu là đích đến cần đạt được (cho bệnh nhân/người chăm sóc) Các mục tiêu nảy sinh từ các vấn đề của người bệnh (Nên sử dụng khung ICF để định hướng mục tiêu) Cần điều chỉnh … Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này