PHCN Online Books Terms and Conditions

Mục lục

Tải xuống Sách điện tử –

Điều khoản & Điều kiện (Terms & Conditions)

Giới thiệu

Việc tải xuống Sách điện tử thông qua trang web tại PHCN-Online.com (Trang blog) sẽ chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản & Điều kiện Tải xuống Sách điện tử này.

Bạn sẽ được yêu cầu đồng ý rõ ràng với các điều khoản và điều kiện này trước khi tải ebook trên Trang blog.

Tải về Sách điện tử

Để nhận sách điện tử miễn phí qua Trang blog PHCN Online, bạn phải thực hiện các bước sau.

  • Trước tiên, bạn phải chọn sách điện tử mong muốn sau khi bạn vào trang PHCN books của Trang web bằng cách nhấp vào nút Tải xuống sách điện tử .
  • Thứ hai, bạn sẽ cần nhập địa chỉ email của mình vào trường được đánh dấu cho mục đích này trên trang tiếp theo. Khi làm như vậy, bạn đồng ý với các điều khoản của tài liệu này và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Sách điện tử.
  • Cuối cùng, bạn bấm vào Tải về để nhận được sách điện tử miễn phí được yêu cầu ở dạng PDF hoặc epub.

Cấp phép Sách điện tử

Các mục đích sử dụng được phép đối với sách điện tử của bạn là:

  • tải xuống một bản sao của sách điện tử của PHCN Online books;
  • tạo, lưu trữ và xem các bản sao sách điện tử của bạn trên máy tính; máy đọc sách điện tử, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc các thiết bị di động tương tự; và
  • in một bản sao của mỗi sách điện tử chỉ để bạn sử dụng.

Việc sử dụng bị cấm đối với tải xuống sách điện tử

Các cách sử dụng bị cấm đối với nội dung tải xuống của bạn là:

  • xuất bản, bán, cấp phép, cho thuê, chuyển nhượng, hoặc phân phối bất kỳ sách điện tử nào (hoặc một phần của sách) ở bất kỳ định dạng nào;
  • chỉnh sửa, sửa đổi, điều chỉnh hoặc thay đổi bất kỳ sách điện tử nào và tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào kết hợp bất kỳ nội dung tải xuống nào (hoặc một phần của sách đó);
  • sử dụng bất kỳ sách điện tử nào (hoặc một phần của sách) theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc vi phạm quyền hợp pháp của bất kỳ người nào theo bất kỳ luật hiện hành nào hoặc theo bất kỳ cách nào xúc phạm, khiếm nhã, phân biệt đối xử hoặc có thể bị phản đối;
  • bất kỳ việc sử dụng thương mại nào đối với bất kỳ sách điện tử nào (hoặc một phần của sách điện tử đó).

Thoả thuận và Luật pháp

Tài liệu này sẽ là thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về các chủ đề này. 

Các Điều khoản & Điều kiện Tải xuống Sách điện tử này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.

MinhdatRehab. PHCN Online Books. © Copyright 2021.

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này