ICF. PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG, GIẢM CHỨC NĂNG VÀ SỨC KHỎE

Cập nhật lần cuối vào 16/03/2023

Quá trình gây bệnh

Khi một tác nhân tác động vào con người làm thay đổi sinh lý, sinh hóa của cơ thể gọi là quá trình bệnh lý. Quá trình này có thể được điều chỉnh và dừng lại không gây nên bệnh hoặc có thể diễn biến nặng gây nên bệnh.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này