BÀNG QUANG THẦN KINH (NEUROGENIC BLADDER)

Bài viết trình bày về rối loạn tiểu do nguyên nhân thần kinh (bàng quang thần kinh), từ sinh lý, phân loại, nguyên nhân, lượng giá, các chiến lược can thiệp và đặc điểm của rối loạn tiểu trong những bệnh lý thường gặp.

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này