CỐT HOÁ LẠC CHỖ : BỆNH NGUYÊN, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ

Bài viết trình bày bệnh nguyên, chẩn đoán và xử trí cốt hoá lạc chỗ, một biến chứng thường gây đau, hạn chế chức năng và giảm chất lượng cuộc sống ở nhiều bệnh nhân

ĐẠI CƯƠNG TỔN THƯƠNG TUỶ SỐNG DO CHẤN THƯƠNG

Bài viết trình bày các đặc điểm của tổn thương tuỷ sống do chấn thương: định nghĩa, nguyên nhân, dịch tễ, diễn tiến, biến chứng, tiên lượng

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này