CASE STUDY 52: ĐIỀU TRỊ TÌNH TRẠNG CO CỨNG TOÀN THỂ NẶNG

Cập nhật lần cuối vào 04/11/2021

Tình huống

Một bệnh nhân nữ 34 tuổi có bệnh sử bệnh xơ cứng rải rác 12 năm, hiện tại bị liệt hai chân co cứng nặng. Bệnh nhân đang sử dụng đủ liều baclofen và dantrolene nhưng ít hiệu quả.

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này