CỐT HOÁ LẠC CHỖ : BỆNH NGUYÊN, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ

Bài viết trình bày bệnh nguyên, chẩn đoán và xử trí cốt hoá lạc chỗ, một biến chứng thường gây đau, hạn chế chức năng và giảm chất lượng cuộc sống ở nhiều bệnh nhân

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này