SINH CƠ HỌC. LỰC ĐỘNG HỌC THẲNG

Cập nhật lần cuối vào 31/05/2022

 CHƯƠNG 5. LỰC ĐỘNG HỌC THẲNG VÀ LỰC ĐỘNG HỌC GÓC

Nhánh cơ học liên quan đến nguyên nhân của vận động được gọi là động lực học.

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu về nguyên nhân của vận động

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này