ĐẠI CƯƠNG TỔN THƯƠNG TUỶ SỐNG DO CHẤN THƯƠNG

Bài viết trình bày các đặc điểm của tổn thương tuỷ sống do chấn thương: định nghĩa, nguyên nhân, dịch tễ, diễn tiến, biến chứng, tiên lượng

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này