TỰ ĐỌC MRI KHỚP VAI

Mục lục

PHẦN 1. LÁT CẮT ĐỨNG BÊN (CORONAL)

PHẦN 2. LÁT CẮT ĐỨNG DỌC (SAGITAL)

PHẦN 3. LÁT CẮT NGANG

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này