TÀI LIỆU: HƯỚNG DẪN PHCN CHO BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Cập nhật lần cuối vào 16/05/2021

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, do Tổ chức Humanity&Inclusion triển khai thực hiện.

Đọc tiếp

CÁC HƯỚNG DẪN (GUIDELINES) CHO BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ

Cập nhật lần cuối vào 16/05/2021

Dự án “Tăng cường chăm sóc và đào tạo Phục hồi chức năng” được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, do Tổ chức Humanity&Inclusion triển khai thực hiện. Dưới sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, sự hợp tác và đóng góp của các chuyên gia quốc tế và trong nước, Dự án đã xây dựng được Các bộ tài liệu Hướng dẫn chăm sóc, điều trị phục hồi chức năng.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này