HỘI CHỨNG GÂN CƠ CHÓP XOAY. PHẦN 2: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ

Bài viết trình bày các kỹ thuật thăm khám, lượng giá, chẩn đoán và điều trị phục hồi cho bệnh lý gân cơ chóp xoay

CÁC BÀI TẬP PHCN CHO PHỨC HỢP VAI

tap vai

Cập nhật lần cuối vào 22/11/2022Bài viết minh hoạ các bài tập PHCN cho phức hợp vai. XEM THÊM: GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG PHỨC HỢP VAI. CƠ VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ Các bài tập duy trì, gia tăng tầm vận động khớp và mềm dẻo mô mềm Các bài tập để phát triển và cải … Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này