HỘI CHỨNG GÂN CƠ CHÓP XOAY. PHẦN 2: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ

Bài viết trình bày các kỹ thuật thăm khám, lượng giá, chẩn đoán và điều trị phục hồi cho bệnh lý gân cơ chóp xoay

CÁC BÀI TẬP CHO PHỨC HỢP VAI. PHẦN 1. VẬN ĐỘNG KHỚP VÀ MÔ MỀM

Các bài tập cho phức hợp vai, phần 1, các bài tập nhằm giảm đau, duy trì và cải thiện tầm vận động, tính kéo dãn của mô mềm.

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này