KHÁM CỘT SỐNG CỔ. PHẦN 2: CÁC NGHIỆM PHÁP ĐẶC BIỆT

Cập nhật lần cuối vào 14/12/2022Xem lại KHÁM CỘT SỐNG CỔ. PHẦN 1: CÁC BƯỚC CƠ BẢN Bài viết mô tả một số nghiệm pháp đặc biệt khi thăm khám bệnh nhân đau cổ. Thăm khám bệnh nhân đau cổ cần phối hợp với khám thần kinh chi trên (cũng như khám thắt lưng cần … Đọc tiếp

HỘI CHỨNG GÂN CƠ CHÓP XOAY. PHẦN 2: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ

Bài viết trình bày các kỹ thuật thăm khám, lượng giá, chẩn đoán và điều trị phục hồi cho bệnh lý gân cơ chóp xoay

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này