BỎNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỎNG

Cập nhật lần cuối vào 02/11/2022Mã ICD 10: T30: Bỏng và ăn mòn, vùng cơ thể chưa xác định T30.0: Bỏng độ chưa xác định, vùng cơ thể chưa xác định T30.1: Bỏng độ một, vùng cơ thể chưa xác định T30.2: Bỏng độ hai, vùng cơ thể chưa xác định T30.3: Bỏng độ ba, … Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này