BỎNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỎNG

Cập nhật lần cuối vào 02/11/2022Mã ICD 10: T30: Bỏng và ăn mòn, vùng cơ thể chưa xác định T30.0: Bỏng độ chưa xác định, vùng cơ thể chưa xác định T30.1: Bỏng độ một, vùng cơ thể chưa xác định T30.2: Bỏng độ hai, vùng cơ thể chưa xác định T30.3: Bỏng độ ba, … Đọc tiếp

CASE STUDY N5: BỆNH LÝ RỄ CỔ

Cập nhật lần cuối vào 04/11/2021

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Người đọc sẽ có thể:

  1. Xác định các nghiệm pháp lâm sàng cần thiết để phân biệt các triệu chứng khác nhau ở chi trên mà một bệnh nhân với bệnh lý rễ cột sống cổ có thể gặp.

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này