THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART VÀ THANG ĐO ĐẠT MỤC TIÊU GAS

Cập nhật lần cuối vào 14/03/2023I. THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART (THÔNG MINH) Xem thêm bài: Các mục tiêu là đích đến cần đạt được (cho bệnh nhân/người chăm sóc) Các mục tiêu nảy sinh từ các vấn đề của người bệnh (Nên sử dụng khung ICF để định hướng mục tiêu) Cần điều chỉnh … Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này