THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART VÀ THANG ĐO ĐẠT MỤC TIÊU GAS

Cập nhật lần cuối vào 14/03/2023 I. THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART (THÔNG MINH) Xem thêm bài: Các mục tiêu là đích đến cần đạt được (cho bệnh nhân/người chăm sóc) Các mục tiêu nảy sinh từ các vấn đề của người bệnh (Nên sử dụng khung ICF để định hướng mục tiêu) Cần điều … Đọc tiếp

CASE STUDY N 01: THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ LẤY BỆNH NHÂN LÀM TRUNG TÂM

Cập nhật lần cuối vào 14/10/2023

CÁC MỤC TIÊU HỌC TẬP

Người đọc sẽ có thể:

  1. Mô tả tại sao quá trình thăm khám là quan trọng trong việc thiết lập các mục tiêu và kết quả lấy người bệnh làm trung tâm.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này