QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI: TUỔI TRUNG NIÊN

Cập nhật lần cuối vào 02/06/2021

Tuổi trung niên hiện được cho là từ 45-65 tuổi.

Càng ngày con người càng sống thọ hơn. Khi tuổi thọ tăng thì khái niệm “tuổi trung niên” cũng tăng.

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này