QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI: TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

Cập nhật lần cuối vào 05/12/2021



Vị thành niên (10 – 20 tuổi) là thời kỳ chuyển tiếp giữa trẻ em và trưởng thành bao gồm sự phát triển về sinh học, nhận thức, đạo đức, tâm lý -xã hội.

Đọc tiếp

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI: TUỔI TRUNG NIÊN

Cập nhật lần cuối vào 02/06/2021

Tuổi trung niên hiện được cho là từ 45-65 tuổi.

Càng ngày con người càng sống thọ hơn. Khi tuổi thọ tăng thì khái niệm “tuổi trung niên” cũng tăng.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này