THỬ CƠ BẰNG TAY: KHUỶU TAY VÀ CẲNG TAY

Cập nhật lần cuối vào 06/12/2022

XEM LẠI: 
TÀI LIỆU: BÀI GIẢNG THỬ CƠ BẰNG TAY
VÀ: GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG PHỨC HỢP KHUỶU TAY: CƠ VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ

Một số lưu ý khi thử cơ:

 • Lượng giá tầm vận động trước
 • Người khám cố định đầu gần, hướng dẫn rõ ràng để người được thử hợp tác, vận động chủ động hết khả năng, tạo kháng trở hoặc nâng đỡ ở đầu xa tuỳ bậc thử cơ.
 • Cơ bậc 3 (di chuyển hướng lên) thường được sử dụng để sàng lọc khả năng co cơ, nếu đạt bậc 3 người khám sẽ chuyển qua khám bậc 4, 5 (kháng trở bằng tay ở đầu xa và so sánh bên lành), nếu không đạt thì chuyển qua khám bậc 2 (di chuyển mặt phẳng ngang)
 • Lưu ý tư thế người bệnh đúng và các vận động thay thế, bù trừ.

Mục lục

Khuỷu tay

Thử cơ: Gấp khuỷu (với cẳng tay ngửa)

Tên tiếng Anh:

 • Elbow flexion (with forearm supinated)

Cơ được thử:

 • Cơ nhị đầu cánh tay
 • Cơ phụ trợ: cơ cánh tay, cơ cánh tay quay, cơ sấp tròn, và cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn

Tư thế:

 • Bậc 3,4: Ngồi
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi dạng vai hoặc nằm nghiêng

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Thử cơ: Gấp khuỷu (với cẳng tay sấp)

Tên tiếng Anh:

 • Elbow flexion (with forearm pronated) MMT

Cơ được thử:

 • Cơ cánh tay và cơ cánh tay quay
 • Cơ phụ trợ: cơ nhị đầu, cơ sấp tròn, và cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn

Tư thế:

 • Bậc 3,4: Ngồi
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi dạng vai hoặc nằm nghiêng

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Thử cơ duỗi khuỷu

Tên tiếng Anh:

 • Elbow extention MMT

Cơ được thử:

 • Cơ tam đầu cánh tay
 • Cơ phụ trợ: cơ khuỷu (anconeus)

Tư thế:

 • Bậc 3,4: Nằm ngửa (hoặc nằm sấp)
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3,4
Thử cơ bậc 2
Tư thế thay thế

Video

Cẳng tay

Thử cơ: sấp cẳng tay

Tên tiếng Anh:

 • Forearm pronation MMT

Cơ được thử:

 • Cơ sấp vuông và cơ sấp tròn

Tư thế:

 • Bậc 3,4: Ngồi (hoặc nằm ngửa), cẳng tay hướng ngang,
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay đứng dọc

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Thử cơ: Ngửa cẳng tay

Tên tiếng Anh:

 • Forearm Supination MMT

Cơ được thử:

 • Cơ nhị đầu cánh tay và cơ ngửa

Tư thế:

 • Bậc 3,4: Ngồi (hoặc nằm ngửa), cẳng tay hướng ngang
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay đứng dọc

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Video

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này