BÀI GIẢNG: THỬ CƠ BẰNG TAY (VIDEO)

Cập nhật lần cuối vào 08/11/2021 Lưu ý: Thử cơ bậc 4,5: kháng trở bằng tay người khám, so sánh bên lành Thử cơ bậc 3: vận động trong mặt phẳng thẳng đứng hướng lên (thắng trọng lực) không kháng trở Thử cơ bậc 2: vận động trong mặt phẳng ngang (loại bỏ trọng lực) … Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này