GIỚI THIỆU BỘ CÁC THANG ĐO LƯỢNG GIÁ HOẠT ĐỘNG “VN REHAB SCALES” PHIÊN BẢN 2.0

Huế, ngày 01/04/2024.

Lượng giá hoạt động và tham gia của người khuyết tật là một cách đầy đủ, chính xác đóng một vai trò rất quan trọng trong việc lượng giá ban đầu, theo dõi tiến bộ trong và sau can thiệp của chuyên ngành PHCN.

Hiện nay, thế giới có nhiều thang đo hoạt động chức năng khác nhau, nhưng chưa có thang đo nào dễ sử dụng, không đòi hỏi phí bản quyền, áp dụng với các loại khuyết tật ở các lứa tuổi (đặc biệt là khuyết tật ở mức độ vừa và nặng), phù hợp với môi trường nhà cửa ở Việt Nam.

Nhằm phục vụ lượng giá khả năng hoạt động của người khuyết tật tại cộng đồng (cũng như tại bệnh viện), Minh Dat Rehab đã phát triển Bộ các Thang đo lượng giá Hoạt động với tên gọi là Vn Rehab Scales.

Các thang đo này có thể được sử dụng miễn phí cho nhu cầu cá nhân hoặc tập thể.

Bộ thang đo này gồm 2 thang đo:

  • Thang đo Hoạt động dành cho người lớn, Vn Rehab-Adult Scale, viết tắt là VnRAs, và
  • Thang đo Hoạt động dành cho trẻ em, Vn Rehab-Child Scale, viết tắt là VnRCs.

Mỗi thang đo gồm 20 mục, lượng giá 3 lĩnh vực hoạt động quan trọng cho người khuyết tật, có liên quan đến việc thiết lập mục tiêu can thiệp, theo dõi tiến bộ của chương trình can thiệp, phục hồi chức năng của các kỹ thuật viên Vật lý trị liệu và Hoạt động trị liệu.

Các lĩnh vực của thang đo VnRAs là:

  • Vận động di chuyển: 8 mục
  • Tự chăm sóc: 5 mục
  • Các hoạt động hỗ trợ sống độc lập: 7 mục

Các lĩnh vực của thang đo VnRCs là:

  • Vận động di chuyển: 10 mục
  • Vận động tinh bàn tay: 5 mục
  • Tự chăm sóc: 5 mục.

Tổng điểm tối đa của mỗi thang đo là 80 điểm.

Sau một thời gian thử nghiệm, triển khai sử dụng với hơn 1000 người khuyết tật tại bệnh viện và cộng đồng, tiếp thu ý kiến của người sử dụng, tác giả đã chỉnh sửa 2 thang đo thành phiên bản 2.0

Xin chân thành cám ơn các bác sĩ, kỹ thuật viên, học viên ở các bệnh viện trên đã tham gia thử nghiệm và đóng góp những ý kiến quý báu để tác giả hoàn thiện thang đo này.

Tác giả rất mong quý đồng nghiệp ủng hộ, sử dụng và góp ý để thang đo ngày càng hoàn thiện, hữu ích trong lượng giá, theo dõi, đánh giá can thiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Minh Dat Rehab

Mục lục

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này