SINH CƠ HỌC. DÁNG ĐI VÀ PHÂN TÍCH DÁNG ĐI

Cập nhật lần cuối vào 02/10/2023

Các giai đoạn trong dáng đi ở người

Dáng đi được định nghĩa là chuỗi liên tục thành nhịp các giai đoạn đu đưa (swing) và tựa/chống (support) của hai chân khi bàn chân hoặc ở trong không (đu đưa) hoặc tiếp xúc với đất (tựa).

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này