CASE STUDY N 23: HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG

Cập nhật lần cuối vào 15/10/2023

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Người đọc sẽ có thể:

  1. Đánh giá các thông tin từ hỏi bệnh một bệnh nhân bị đau thắt lưng và dị cảm chi dưới và xác định các thông tin thích hợp nhất.
  2. Xác định các điểm nào của kết quả x quang có thể hữu ích nhất để xác định chẩn đoán chính xác.
  3. Xác định các điểm nào của khám tư thế và khám sàng lọc phần tư dưới có thể cung cấp những thông tin thích hợp nhất khi thực hiện khám lâm sàng.
  4. Quyết định các nghiệm pháp đặc biệt nào có thể hữu ích nhất để đưa ra một chẩn đoán chính xác.
  5. Quyết định can thiệp nào có thể là thích hợp nhất cho bệnh nhân này.

Đọc tiếp

THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM THẮT LƯNG: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ

Cập nhật lần cuối vào 16/03/2023

I. Đại cương.

1. Định nghĩa.

Thoát vị đĩa đệm là tình trạng nhân nhầy đĩa đệm cột sống thoát ra khỏi vị trí bình thường trong vòng sợi chèn ép vào ống sống hay các rễ thần kinh sống.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này