CHƯƠNG TRÌNH TẬP WILLIAMS CHO ĐAU THẮT LƯNG

Các bài tập Williams cho đau thắt lưng. Gồm các bài tập mềm dẻo, mạnh cơ thân mình và chân, ưu tiên tư thế gập cột sống. Phù hợp với những bệnh nhân thoái hoá cột sống, hẹp ống sống và có thể không hợp với những bệnh nhân thoát vị đĩa đệm.

Đọc tiếp

BỆNH LÝ TUỶ CỔ DO THOÁI HOÁ: LƯỢNG GIÁ VÀ HƯỚNG XỬ TRÍ.

Cập nhật lần cuối vào 09/12/2023

Mã ICD 10: M50.0

1. Định nghĩa:

Bệnh lý tuỷ cổ do thoái hoá (Degenerative Cervical Myelopathy (DCM) (còn được gọi là CSM: Cervical Spondolytic Myelopathy) là một quá trình thoái hoá liên quan đến các thành phần của cột sống cổ, làm hẹp ống sống và dẫn đến chèn ép tuỷ sống.

Đọc tiếp

CASE STUDY N 23: HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG

Cập nhật lần cuối vào 15/10/2023

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Người đọc sẽ có thể:

  1. Đánh giá các thông tin từ hỏi bệnh một bệnh nhân bị đau thắt lưng và dị cảm chi dưới và xác định các thông tin thích hợp nhất.
  2. Xác định các điểm nào của kết quả x quang có thể hữu ích nhất để xác định chẩn đoán chính xác.
  3. Xác định các điểm nào của khám tư thế và khám sàng lọc phần tư dưới có thể cung cấp những thông tin thích hợp nhất khi thực hiện khám lâm sàng.
  4. Quyết định các nghiệm pháp đặc biệt nào có thể hữu ích nhất để đưa ra một chẩn đoán chính xác.
  5. Quyết định can thiệp nào có thể là thích hợp nhất cho bệnh nhân này.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này