TÀI LIỆU: BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG KHUNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ KHUYẾT TẬT (ICF)

Cập nhật lần cuối vào 12/01/2022

Bài giảng KHÁI NIỆM SỨC KHOẺ VÀ ĐẠI CƯƠNG KHUNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ SỨC KHOẺ, HOẠT ĐỘNG CHỨC NĂNG VÀ KHUYẾT TẬT (ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health)

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này