THĂM KHÁM CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN. PHẦN 2: CÁC NGHIỆM PHÁP ĐẶC BIỆT

Cập nhật lần cuối vào 21/11/2022Bài viết trình bày các nghiệm pháp đặc biệt được sử dụng để thăm khám cổ chân và bàn chân. Xem lại bài Thăm khám cổ và bàn chân Phần 1: Các bước cơ bản Các Test đặc biệt Các test đánh giá tổn thương khớp Tổn thương cổ chân … Đọc tiếp

BONG GÂN CỔ CHÂN: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ

Cập nhật lần cuối vào 04/06/2021

GIỚI THIỆU

Bong gân (tổn thương dây chằng) mặt ngoài cổ chân là một trong những chấn thương cơ xương thường gặp nhất và có lẽ là chấn thương phổ biến nhất trong thể thao.

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này