TẬP TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH VÀ SỨC BỀN

Cập nhật lần cuối vào 15/05/2021

Bài tập kháng trở là bất kỳ dạng bài tập chủ động nào trong đó co cơ tĩnh hoặc động bị kháng lại bởi một lực bên ngoài bằng tay hoặc cơ học.

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này