KHÁM CỔ TAY VÀ BÀN TAY. CÁC BƯỚC CƠ BẢN

hand exam

Cập nhật lần cuối vào 16/03/2023Xin xem lại bài Giải phẫu Chức năng Cổ tay và Bàn tay, phần 1 và phần 2 NHÌN (LOOK) Yêu cầu bệnh nhân đặt hai bàn tay lên bàn/gối kê và quan sát mặt lòng bàn tay, mặt mu bàn tay. Xem xét các bất thường về màu sắc, … Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này