CO CỨNG (SPASTICITY): LƯỢNG GIÁ VÀ CAN THIỆP

Cập nhật lần cuối vào 09/09/2021

1. Định nghĩa

Co cứng được định nghĩa là tăng hoạt tính của phản xạ kéo căng ở các cơ xương không tự ý, liên tục hoặc không liên tục. Đặc điểm sự tăng hoạt này là phụ thuộc vào tốc độ.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này