KHÁI NIỆM VỀ TRỊ LIỆU VẬN ĐỘNG ĐỒNG CƯỠNG BỨC (CIMT)

Cập nhật lần cuối vào 03/06/2021

Định nghĩa và Nguyên lý

Trị liệu Vận động Cưỡng bức (Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) là một kỹ thuật điều trị mới cho bệnh nhân yếu tay (chi trên) nhằm cải thiện khả năng vận động và chức năng của tay yếu. Kỹ thuật này ép buộc sử dụng tay yếu kết hợp với cưỡng bức không hoạt động tay lành hoặc ít bị ảnh hưởng hơn.

Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này