PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÔ HẤP: CÁC KỸ THUẬT LÀM THÔNG ĐƯỜNG DẪN KHÍ (PHẦN 2).

PEP header

Bài viết mô tả một số kỹ thuật làm thông đường thở chủ động, bao gồm Liệu pháp Thở ra với Áp lực Dương (PEP), Thở ra với Áp lực Dương Dao động và Dẫn lưu tự sinh

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này