GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG VÙNG CÁNH -CẲNG TAY. XƯƠNG VÀ KHỚP

Cập nhật lần cuối vào 17/11/2022Chức năng của phức hợp khuỷu bao gồm: Trợ giúp tính vận động của bàn tay trong không gian bằng cách : (i) làm ngắn  và/hoặc kéo dài tay ; (ii) xoay cẳng tay; (iii) kết hợp cả hai vận động trên Cung cấp kiểm soát và sự vững cho các vận động kỹ … Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này