LOẠN PHẢN XẠ TỰ CHỦ TRONG TỔN THƯƠNG TUỶ SỐNG

Cập nhật lần cuối vào 09/09/2021

ĐẠI CƯƠNG

Định nghĩa

Loạn phản xạ tự chủ (Autonomic dysreflexia, AD) trong tổn thương tủy sống (Spinal cord injury, SCI) là một hội chứng có khả năng đe dọa tính mạng do phản ứng với các kích thích dưới mức tổn thương thần kinh dẫn đến phản ứng của hệ thần kinh giao cảm dưới mức tổn thương thần kinh, cùng với hoạt động phó giao cảm bù trừ trên mức tổn thương dẫn đến huyết áp tâm thu tăng đột ngột từ 20 đến 40 mmHg.

Đọc tiếp

VIDEO: KHÁM THẦN KINH TAY- CHÂN

Cập nhật lần cuối vào 08/11/2021

Các bước thăm khám trong video:

 • Nhìn
 • Vận động:
  • Sàng lọc cơ lực (bậc 3)
  • Trương lực cơ
  • Cơ lực (có kháng nếu bậc 3 trở lên, nâng đỡ nếu dưới bậc 3)
  • Điều hợp (như ngón tay chỉ mũi, gót chân đầu gối)
 • Phản xạ:
  • Phản xạ gân -cơ
  • Phản xạ da và các phản xạ đặc biệt
 • Cảm giác:
  • Nông: sờ nhẹ, đầu tù
  • Sâu: rung, tư thế vị trí
 • Chức năng vận động

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này