ĐẶT TƯ THẾ VÀ CÁC CAN THIỆP HỖ TRỢ KIỂM SOÁT ĐẦU CHO TRẺ KHUYẾT TẬT

Kiểm soát đầu và thân mình đều là những thành phần cần thiết để ngồi và đứng. Bài viết sau thảo luận về các tư thế và thao tác can thiệp hỗ trợ kiểm soát đầu. 

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này