CASE STUDY N 05: BỆNH LÝ RỄ CỔ

Cập nhật lần cuối vào 14/10/2023

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Người đọc sẽ có thể:

  1. Xác định các nghiệm pháp lâm sàng cần thiết để phân biệt các triệu chứng khác nhau ở chi trên mà một bệnh nhân với bệnh lý rễ cột sống cổ có thể gặp.

Đọc tiếp

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này