THỬ CƠ BẰNG TAY: KHỚP GỐI

Cập nhật lần cuối vào 05/12/2022

XEM THÊM: GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG KHỚP GỐI. CƠ VÀ HOẠT ĐỘNG CƠ

Mục lục

Thử cơ: gấp gối

Tên tiếng Anh:

  • Knee Flexion MMT

Cơ được thử:

  • Cơ nhị đầu đùi (Biceps Femoris), cơ bán gân (Semitendinosus) và cơ bán màng (Semimembranosus)
  • Cơ phụ trợ: cơ bụng chân (gastrocnemius), cơ khoeo (popliteus), cơ thon (gracilis), và cơ may (sartorius).

Tư thế:

  • Thử cơ hamstring như một nhóm cơ: xương chày được đặt ở tư thế trung tính; nếu muốn đánh giá riêng cơ hamstring trong (bán gân, bán màng) hoặc ngoài (nhị đầu đùi), đặt xương chày ở tư thế xoay trong hoặc xoay ngoài tương ứng.
  • Bậc 3,4: Nằm sấp, gối duỗi, đặt một chiếc gối dưới bụng (hơi gập háng), xương chày ở tư thế xoay trung tính, bàn chân thỏng ra mép giường.
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng, chân được thử ở trên, háng duỗi, gối duỗi. Cố định chân kia bằng cách giữ gập gối háng. Sử dụng mặt bàn/ván làm mặt phẳng loại trọng lực hoặc nâng đỡ bằng tay.

Hình ảnh:

Thử cơ gấp gối bậc 3-4, tư thế khởi đầu
Thử cơ gấp gối bậc 3, tư thế khởi đầu
Thử cơ gấp gối bậc 3, tư thế kết thúc
Thử cơ gập gối bậc 4
Thử cơ bán gân và bán màng, bậc 4
Thử cơ nhị đầu đùi, bậc 4
Thử cơ gấp gối, bậc 2

Thử cơ: duỗi gối

Tên tiếng Anh:

  • Knee Extension MMT

Cơ được thử:

  • Cơ tứ đầu đùi: thẳng đùi (Rectus Femoris), rộng trong (Vastus Intermedius), rộng ngoài (Vastus Lateralis), và rộng giữa (Vastus Medialis)

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Ngồi, gối gấp, đặt một gối mỏng dưới phần xa của đùi để giữ đùi ở tư thế ngang.
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng, chân được thử ở trên, háng duỗi, gối gấp. Cố định chân kia bằng cách giữ gập gối háng. Sử dụng mặt bàn/ván làm mặt phẳng loại trọng lực hoặc nâng đỡ bằng tay.

Hình ảnh:

Thử cơ duỗi gối, bậc 3
Thử cơ duỗi gối, bậc 4
Thử cơ duỗi gối, bậc 2

Video

👋 Chào bạn!

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email mỗi tuần.

MinhdatRehab

Gởi bình luận

Xin lỗi. Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này