MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP BẠN GIẢM LO LẮNG

XEM THÊM: Sợ hãi, Lo lắng, Giận dữ: Ba cách cơ thể chúng ta Cảm nhận mối đe dọa. Cơ thể của chúng ta có một hệ thống có thể được gọi là hệ thống ứng phó với mối đe dọa. Hệ thống đó gồm ba cành: sợ hãi, lo lắng và giận dữ. Mọi … Đọc tiếp

TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG: ĐẶC TÍNH LÃNH THỔ

Có thể tách một người ra khỏi quê hương họ, nhưng không thể tách quê hương ra khỏi trái tim họ. – Dos Passos. ĐẶC TÍNH LÃNH THỔ CỦA CON NGƯỜI Mỗi người chúng ta đều có một hay nhiều địa điểm ưa thích của riêng mình. Đó có thể là ghế đá công viên, … Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung ở trang này